Public Channels for Tag: poland

Channel ID:
755663
Author:

---Current weather condition for Szczecin, Poland ---------------------------------------------------------------- Aktualne warunki pogodowe w Szczecinie - dzielnicy Pomorzany. Dane rejestrowane przez ESP8266 + BME280 na zewnątrz i DS18b20 wewnątrz.

Channel ID:
1035679
Author:

Data from home AQ station based on PMS7005 sensor. The sensor is located on Gazowa street Wroclaw, Poland

Channel ID:
240370
Author:

Dane pomiarowe ze stacji METEO zlokalizowanej w Nowym Sączu.

Channel ID:
343018
Author:

Amateur air pollution monitoring station in Skierniewice, Poland. Air pollution monitoring channel updates every 30 minutes with PM10, PM2,5 and PM1 readings from LookO2, a Plantower PMS5003 based sensor. Moving averages and computed AQI available.

Channel ID:
308485
Author:

Air Quality Sensor - czujnik Martyna

Channel ID:
235261
Author:

Strona wyświetlająca aktualną temperaturę w Chełmży oraz statystyki tej strony

Channel ID:
175015
Author:

Temperatura w krośnie + inne czujniki

Channel ID:
1444389
Author:

Soil Moisture. sensor 1 - herb garden. Range: 0 ( partched ) to 120 ( soaked ). LoRa wireless data link.

Channel ID:
846405
Author:

Stacja pogodowa Łódź Bałuty (Teofilów B). Czujnik PMS 7003. Pomiar PM 2,5 oraz PM 10. Odczyty co 15 minut. BME 280 podaje temperaturę, wilgotność oraz ciśnienie. Detektor promieniowania jądrowego. Nuclear Radiation Detector.

Channel ID:
282974
Author:

Odczyt z czujników temperatury, wilgotności i napięcia.

Channel ID:
1554363
Author:

Bielsko-Biała, Cygański Las, temperatura + wilgotność co 10 minut

Channel ID:
1554148
Author:

Bielsko-Biała, Cygański Las, temperatura + wilgotność co 10 minut

Channel ID:
1413029

Simply Weather Station ESP8266 located in Sosnowiec (POLAND)

Channel ID:
1174460

Weather in my cellar


Search