Public Channels for Tag: poland

Channel ID:
755663
Author:

---Current weather condition for Szczecin, Poland ---------------------------------------------------------------- Aktualne warunki pogodowe w Szczecinie - dzielnicy Pomorzany. Dane rejestrowane przez ESP8266 + BME280 na zewnątrz i DS18b20 wewnątrz.

Channel ID:
1035679
Author:

Data from home AQ station based on PMS7005 sensor. The sensor is located on Gazowa street Wroclaw, Poland

Channel ID:
240370
Author:

Dane pomiarowe ze stacji METEO zlokalizowanej w Nowym Sączu.

Channel ID:
343018
Author:

Amateur air pollution monitoring station in Skierniewice, Poland. Air pollution monitoring channel updates every 30 minutes with PM10, PM2,5 and PM1 readings from LookO2, a Plantower PMS5003 based sensor. Moving averages and computed AQI available.

Channel ID:
308485
Author:

Air Quality Sensor - czujnik Martyna

Channel ID:
235261
Author:

Strona wyświetlająca aktualną temperaturę w Chełmży oraz statystyki tej strony

Channel ID:
1444389
Author:

Soil Moisture. sensor 1 - herb garden. Range: 0 ( partched ) to 120 ( soaked ). LoRa wireless data link.

Channel ID:
1789024
Author:

Measuring atmospheric concentration of Methane CH4 & Carbon Dioxide CO2 at an altitude 108m asl, near Warsaw, Poland.

Channel ID:
175015
Author:

Temperatura w krośnie + inne czujniki

Channel ID:
1174460

Weather in my cellar

Channel ID:
282974
Author:

Odczyt z czujników temperatury, wilgotności i napięcia.

Channel ID:
1838155

Pomiar temperatury i wilgotności za pomocą czujnika DHT11; Lokalizacja - kampus Politechniki Białostockiej

Channel ID:
1810957
Author:

Aktualne warunki pogodowe Bielsko-Biała, ul. Listopadowa.

Channel ID:
40516
Author:

Readings of temperature and humidity outside. Parameters Esp8266 and Raspberry pi.


Search