Public Channels

Channel ID:
935349

environment sensor (temp, humidity, pressure, dust).

Channel ID:
624218
Author:

Ultraschall-Wasser-Zähler

Channel ID:
1468717

Solární monitorování stavu baterie a počasí založený na ESP8266

Channel ID:
252385
Author:

Dane rejestrowane przez moduł SenseHat i czujnik DS18B20+ na Raspberry Pi i LookO2. Projekt finansowany przez Fundację mBanku w ramach programu mPotęga i realizowany przez Szkołę Podstawową im. W. Orkana w Niedźwiedziu. Autor projektu - Marian Talar

Channel ID:
12397
Author:

MathWorks Weather Station, West Garage, Natick, MA 01760, USA

Channel ID:
838448
Author:

DTT stream bitrate analysis

Channel ID:
624220
Author:

Ferraris-Strom-Zähler

iot, s0
Channel ID:
1067000

Canal dedicado al análisis y visualización mediante MATLAB, de los datos sensados en el canal 1060495

Channel ID:
838585
Author:

DAB stream bitrate analysis

dab, sdr
Channel ID:
218134
Author:

Garden_Sensor_Sensor_08

Channel ID:
357142
Author:

Location: Germany (BW); Measurement of air quality with SDS011 sensor and raspberry pi.

Channel ID:
1350261
Author:

Location: Germany (BW); Measurement of air quality with ccs811 sensor and raspberry pi.

Channel ID:
1741200

En este canal se publicaran los datos de estado de la planta de Nitrógeno recolectados mediante un sistema Arduino.

Channel ID:
1745554

lab 13

Channel ID:
1232280

To see the level of dustbin and monitor the dustbins.

es, wd

Search