Public Channels for Tag: krakow

Channel ID:
634910
Author:

ESP8266 Wemos D1 Mini + DHT21, Cracow, near Mogilska and Lema Street

Channel ID:
868956
Author:

Temperatura Ciepłej Wody Użytkowej mierzona w punkcie szczytowym obwodu cyrkulacyjnego. Kraków, osiedle Piastów 8, klatka V


Search