Gabsens

Dane ze stacji pogodowej Gabsens. Data from the Gabsens weather station.
  weather, gabsens, temperature, humidity, pressure, poland, polska, uv, esp32, iot, air
 More Information  GitHub

Temperatura
Field 1 Chart
Wilgotność względna
Field 2 Chart
Ciśnienie atmosferyczne
Field 3 Chart
Indeks UV
Field 4 Chart
Pyły zawieszone PM1.0 (powietrze)
Field 5 Chart
Pyły zawieszone PM2.5 (powietrze)
Field 6 Chart
Pyły zawieszone PM10.0 (powietrze)
Field 7 Chart