Pogodynka na Milczańskiej - SZCZECIN

---Current weather condition for Szczecin, Poland ---------------------------------------------------------------- Aktualne warunki pogodowe w Szczecinie - dzielnicy Pomorzany. Dane rejestrowane przez ESP8266 + BME280 na zewnątrz i DS18b20 wewnątrz.
  weather, szczecin, poland, pomorzany, pogoda
 More Information

Temperatura na dworze - OUTDOOR
Temperatura w domu - INDOOR
Wilgotność na dworze - Humidity OUTDOOR
Ciśnienie - Pressure
Field 4 Chart
Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Channel Location
Channel Status Updates