Public Channels for Tag: raspberry

Channel ID:
1058497

Smart Energy Meter from Orno measured with a raspberry pi via modbus

Channel ID:
992878

Living room temperatura and humidity

Channel ID:
963454
Author:

This channel shows the load of a pi with IoBroker installation

Channel ID:
818961
Author:

ws3000, Raspberry, Temperature

Channel ID:
796102
Author:

Este canal mostra as informações da residencia do aluno Sandro

Channel ID:
285664
Author:

bee cam juice. and all

Channel ID:
459924
Author:

DataLogger based on Arduino with 434MHz radio and BME280 sensor supplied by 3.6V battery for the transmitter and Arduino and Raspberry with Python program for receiver.

Channel ID:
123769
Author:

Raspberry + Thunderboard sense with temperature, humidity, VOC and eCO2

Channel ID:
62331
Author:

Temperatura en mi habitación

Channel ID:
320952
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.

Channel ID:
591815
Author:

Canal para aprender a programar o Raspberry para enviar informações de Temperatura e Umidade

Channel ID:
557962
Author:

Proyecto desarrollado en el espacio Club de Ciencias de 5to año, Escuela Experimental Pro-A, sede Capital. Córdoba, Argentina. Prof. Lic. Lucas Mazzola. El proyecto consiste en montar un calentador de agua hecho con manguera de riego y recubierto por b

Channel ID:
539336
Author:

YaWest (Yet another Weatherstation) Raspberry Pi Weatherstation in Liebefeld, Switzerland. Measured sensor data is sent to Raspi with ESP-01. Any comments are welcome :-)

Channel ID:
61594
Author:

Températures

Channel ID:
342043
Author:

myhouse east 2nd outside


Search