In het vat

  • Channel ID: 74460
  • Author: tjerkvonck
  • Access: Public
Wat in het vat zit ..... De temperatuur in mijn watervat door een Raspberry Pi gemeten met digitale DS18B20 sensoren op twee verschillende hoogtes.
  hout-cv, boiler, vat, raspberry

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart