Public Channels for Tag: hout-cv

Channel ID:
74460
Author:

Wat in het vat zit ..... De temperatuur in mijn watervat door een Raspberry Pi gemeten met digitale DS18B20 sensoren op twee verschillende hoogtes.


Search