Control d'humitat i temperatura: DHT11

Aquest canal és pel control d'humitat i temperatura d'un eixam d'abelles mitjançant el sensor DHT11 .
  dht11, beehive, hive, monitoring, arduino, gsm, shield, raspberry, humidity, temperature, sensor, dht22

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Channel Location