Public Channels for Tag: pomiar temperatury

Channel ID:
183008
Author:

Simple meteo station measured in Warsaw, Poland. Temperature inside and outside, humidity and pressure sensors. Weather station based no STM32 & Wroom-02. https://ep.com.pl/files//11824.pdf

Channel ID:
883779
Author:

Projekt stworzony w ramach pracy dyplomowej magisterskiej autora na Politechnice Gdańskiej. Prezentowany poziom wody odczytywany z czujnika ultradźwiękowego HC-SR04 oraz temperatura odczytywana z modułu czasu rzeczywistego RTC - DS3231.

Channel ID:
208710
Author:

Pomiar temperatury pieca centralnego ogrzewania z wykorzystaniem czujników DS18B20 oneWire oraz modułu Nodemcu WIFI


Search