Public Channels for Tag: gprs

Channel ID:
689009
Author:

Estação Meteorológica feita por Gabriel Favero Miranda PU2XGE. Feita com Arduino Nano+SIM800L+DHT22+BMP180+Rain Detector+IVP.

Channel ID:
610741
Author:

for uploading data camera

Channel ID:
215621
Author:

Weather station Indonesia

Channel ID:
1089496
Author:

get data via GPRS

Channel ID:
1280084
Author:

RS485 networked beehive weight scales ico.electronics1@gmail.com

Channel ID:
711836
Author:

MAX Data Manager

Channel ID:
1633422
Author:

Temperature and humidity measurement by means of DHT11 sensor. The remote station is connected by GPRS network using an SIM 800L module join to Arduino.

Channel ID:
1063053
Author:

gprs sim800l Data Insertion From GPS Neo6m.

Channel ID:
1126337

LED controll using gprs and thingspeak

Channel ID:
988670

to receive data from sensor and arduino by and update by GPRS.

Channel ID:
919407
Author:

GPS-GSM

Channel ID:
914028

Just for testing.

Channel ID:
783706
Author:

Testing second module

Channel ID:
883779
Author:

Projekt stworzony w ramach pracy dyplomowej magisterskiej autora na Politechnice Gdańskiej. Prezentowany poziom wody odczytywany z czujnika ultradźwiękowego HC-SR04 oraz temperatura odczytywana z modułu czasu rzeczywistego RTC - DS3231.

Channel ID:
774725
Author:

AQ Data Sensor #1


Search