Public Channels for Tag: sim800l

Channel ID:
689009
Author:

Estação Meteorológica feita por Gabriel Favero Miranda PU2XGE. Feita com Arduino Nano+SIM800L+DHT22+BMP180+Rain Detector+IVP.

Channel ID:
1173422
Author:

Fase experimental del Sistema de Monitoreo Automatizado de nivel e ingreso del suministro a los tanques de agua del Conjunto Residencial Avilamares. Lechería, Anzoátegui. Venezuela.

Channel ID:
1585010
Author:

GPC automation App

Channel ID:
699986
Author:

Monitoring temperatury, wilgotności i napięcia przez moduł SIM800L.

Channel ID:
1006677

Student's weather station located in Liberec, Harcov.

Channel ID:
1115267
Author:

Weather monitoring station

Channel ID:
1154839

Electricity Monitoring

Channel ID:
1150857

temp

Channel ID:
941743

Arduino GSM/GPRS Test Study

Channel ID:
930004

Reading of 2 sensors, Speed and Temperature.

Channel ID:
883779
Author:

Projekt stworzony w ramach pracy dyplomowej magisterskiej autora na Politechnice Gdańskiej. Prezentowany poziom wody odczytywany z czujnika ultradźwiękowego HC-SR04 oraz temperatura odczytywana z modułu czasu rzeczywistego RTC - DS3231.

Channel ID:
81007
Author:

Hobby

Channel ID:
639123
Author:

testing sim800l connection to arduino with potentiometer

Channel ID:
646351
Author:

Data test sent from SIM800L using STM32

Channel ID:
604711
Author:

Pulse Sensor sent from SIM800L


Search