System ostrzegania przed powodzią - Maciej Firański

  • Channel ID: 883779
  • Author: mf155551
  • Access: Public
Projekt stworzony w ramach pracy dyplomowej magisterskiej autora na Politechnice Gdańskiej. Prezentowany poziom wody odczytywany z czujnika ultradźwiękowego HC-SR04 oraz temperatura odczytywana z modułu czasu rzeczywistego RTC - DS3231.
  system ostrzegania przed powodzią, pomiar poziomu wody, pomiar temperatury, czujnik, komunikacja gsm, gprs, hc-sr04, ds3231, sim800l, arduino mega 2560

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Channel Location
Temperatura