Pomiar temperatury CO

  • Channel ID: 208710
  • Author: piotr1979
  • Access: Public
Pomiar temperatury pieca centralnego ogrzewania z wykorzystaniem czujników DS18B20 oneWire oraz modułu Nodemcu WIFI
  pomiar temperatury, nodemcu, wifi, onewire, piec co, ds18b20

Field 1 Chart
Field 4 Chart
Field 3 Chart
Field 2 Chart
Field 5 Chart