Public Channels for Tag: pm2

Channel ID:
1647862

Analizzatore di polveri sottili PM10 E PM2,5

pm10, pm2, 5
Channel ID:
373823
Author:

Wykresy przedstawiające stan powietrza w miejscowości Owidz. Urządzenie pomiarowe znajduje się na budynku Technikum im. gen. J. Hallera


Search