Public Channels for Tag: 5

Channel ID:
1365236
Author:

FALIP

15, 5, 2021
Channel ID:
1647862

Analizzatore di polveri sottili PM10 E PM2,5

pm10, pm2, 5
Channel ID:
250845
Author:

MEASURE AND SHOW LOAD AND BILLING SYSTEM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Channel ID:
1526504

Т11 ("подача горячая") Т12 ("обратка горячая") Т21 ("подача холодная") Т22 ( "обратка холодная")

5
Channel ID:
276173
Author:

LK V3

Channel ID:
251286
Author:

IOT BASED UNDER GROUND CABLE FAULT FINDING USING ADC CHANNEL

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Channel ID:
732528
Author:

recolección de datos meteorologicos de la zona

Channel ID:
252763
Author:

TO MEASURE TEMP AND HUMIDITY AND SOIL DATA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Channel ID:
97098
Author:

hello embedded world

1, 2, 3, 4, 5
Channel ID:
470590
Author:

Pruebas con esp32

1, 3, 4, 5
Channel ID:
373823
Author:

Wykresy przedstawiające stan powietrza w miejscowości Owidz. Urządzenie pomiarowe znajduje się na budynku Technikum im. gen. J. Hallera

Channel ID:
467355
Author:

Medición de la cantidad de material particulado usando una red de sensores.

Channel ID:
406783
Author:

Parameters such as current,voltage,line frequency,temperature

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Channel ID:
446201
Author:

attendance system for 5 members

1, 2, 3, 4, 5, 6
Channel ID:
418734
Author:

T,VOLTAGE,POWER,FREQ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Search