Public Channels for Tag: j305

Channel ID:
775933
Author:

Kütahya Merkez (Haziran 2019'dan itibaren veri toplanmaktadır. Geçmiş verilere Thingspeak API veya MATLAB ile erişebilirsiniz. Kanaldaki verileri tüm çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.)

Channel ID:
1193691
Author:

RadiationD-v1.1 (CAJOE) Module with J305βγ tube, DHT11 and BMP180 sensors connected to Wemos D1 ESP8266 @ Ankara,Turkey

Channel ID:
452731
Author:

Indoor background radiation measured with a J305 Geiger-Müller tube in an office in The Netherlands.


Search