Julianów Lesiewski

  • Channel ID: 387726
  • Author: zielonarawa
  • Access: Public
Kanał monitorowania jakości powietrza AQI w miejscowości Julianów Lesiewski. Pomiar pyłu zawieszonego - smogu. Więcej informacji oraz oferty współpracy pod adresem mailowym: zielonarawa@gmail.com
  zielona rawa, aqi, pm1.0, pm2.5, pm10, smog, ciśnienie, temperatura, julianów lesiewski
 More Information

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Channel Location