Public Channels for Tag: slovenija

Channel ID:
951578
Author:

IOT aplikacija za merjenje temperature v sobi in zunaj na lokaciji dijaškega doma Vič - Ljubljana, Slovenija Uporabljena senzorja sta DS18B20, priklopljena na mikrokrmilnik esp8266 - nodemcu 1.0

Channel ID:
1276478
Author:

Naprava za merjenje hitrosti vetra. Vsebuje senzor BME280 in komplet za merjenje vremena SEN 15901.

Channel ID:
152202
Author:

Wifi oddajnik DHT22 Kozina. Temperature and humidity in Kozina, Slovenia.

Channel ID:
81776
Author:

Zunanja vremenska postaja, temperature po prostorih


Search