Public Channels for Tag: gelsa

Channel ID:
210101
Author:

MediciĆ³ feta amb una Raspberry Pi, amb sensor BME280 per al la pressiĆ³ i la humitat. Un sensor Dallas ds18b20 per a la tempertura i el vent i pluja amb el kit de sparkfun


Search