La meteo a Gelsa

  • Channel ID: 210101
  • Author: dcarrabina
  • Access: Public
Medició feta amb una Raspberry Pi, amb sensor BME280 per al la pressió i la humitat. Un sensor Dallas ds18b20 per a la tempertura i el vent i pluja amb el kit de sparkfun
  gelsa, zaragoza, aragon
 More Information

Field 1 Chart
Channel Location
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Field 8 Chart