Public Channels for Tag: #gammeldrätt

Channel ID:
1118274

Vatten och lufttemperatur Kärraviken Askersunds kommun, Vättern. Se badtemperatur här. Data logging with esp8266, ds18b20. © Andreas Svensson 2020


Search