Public Channels for Tag: pm1

Channel ID:
1684797

Meteo stanica + merac PM cestica u vazduhu

Channel ID:
35642
Author:

Ilość cząstek zawieszonych w podziale na cząstki o wielkości 1, 2.5 i 10 um

Channel ID:
991746

This channel will collect the data about your air quality.

Channel ID:
294249
Author:

ESP-12S | DHT22 | BMP280 | SEN0177 Pomiar co ~15min. Lokalizacja : Kuźnia Raciborska, ul.Kościuszki

Channel ID:
281244
Author:

Temperature of my room and air quality. Every 10 min report

Channel ID:
236849
Author:

Air quality sensor

Channel ID:
267033
Author:


Search