Estacio meteo2

  • Channel ID: 674851
  • Author: jordimoreno
  • Access: Public
My 2on weather iot station.
  meteo, badalona, arduino, esp8266, zambretti

3 rellotges . Meteo2
Predicció Zambretti, Meteo2
Temp vs sensació tèrmica. Meteo2
Sensació tèrmica
Bateria %
Tendència baromètrica. Meteo2
Field 1 Chart
Field 3 Chart
Field 2 Chart
3D. temp Meteo2
3D Pressió. Meteo2
3D Humitat. Meteo2
Alçada núvols. Meteo2
Sentit del vent
Correlació entre temperatura i humitat. Meteo2
Histograma. Temps funcionament. Meteo2
Channel Location