temperatura

  • Channel ID: 482297
  • Author: kvs666
  • Access: Public
Białołęka, pomiar temperatury za oknem przy pomocy DS18B20.
  białołęka, ds18b20, warszawa, warsaw

Field 1 Chart
Field 1 Gauge
Channel Location