Temperatura i humitat relativa

  • Channel ID: 203658
  • Author: albertms
  • Access: Public
Monitorització en temps real de la temperatura i la humitat relativa. L'adquisició i enviament de dades al servidor ThingSpeak es fa a través d'un dispositiu que consta principalment d'un ESP-01 i un sensor DHT11.
  smarts, esp-01, esp-12, iot, dht11, ds18b20

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Channel Location
Channel Status Updates