Stacja pogoda

Moduł wewnętrzny ESP8266 + SHT31+LCD128x64, Moduł zewnętrzny ESP8266 + BMP180 + SHT35 - zasilanie mini panel fotowoltaiczny 2x5,5V 100mA , 18650 Samsung 2600mAh, częstotliwość odświeżania 75s
  kapikp910i, stacjapogodowa, esp

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Field 8 Chart
Channel Location