-- SIM800 --

  • Channel ID: 480713
  • Author: smartdom
  • Access: Public
Pomiar temperatury, wilgotności oraz napięcia na panelu solarnym.
  polska, temperatura, napięcie, schron brus

Field 1 Chart
Field 3 Chart