Społeczna Szkoła Podstawowa MTE w Milanówku, ul.Brzozowa 1a

  • Channel ID: 349355
  • Author: slonr5sto
  • Access: Public
Pomiar pyłów PM10 i PM2.5 przy ul.Brzozowa 1a w Milanówku. Czujnik VIDIAQ NV16Cp1
  milanówek, pm10, pm2.5
 More Information

Field 1 Chart
Field 2 Chart
PM 2.5 chwilowy
PM 10 chwilowy