Zespół Szkół nr 2 im im. gen. Józefa Bema

  • Channel ID: 344641
  • Author: slonr5sto
  • Access: Public
Pomiar pyłów PM10 i PM2.5 przy ul.Wójtowska 3 w Milanówku. Czujnik VIDIAQ NV15Cp
  milanówek, pm10, pm2.5
 More Information

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Chwilowy PM 2.5
Chwilowy PM 10