Solpaneler och uterum

  • Channel ID: 293553
  • Author: lunken
  • Access: Public
Här loggar vi temperaturen i uterummet och effekten på solcellsanläggningen på taket som får vara indikator för solinstrålningen. Mätvärden tas var 15e minut dygnet runt.
  solar energy, temperature, greenhouse

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Temperatur och solcelleffekt - skilda axlar
Temperatur och solcelleffekt - gemensam graf