Kolektory słoneczne

  • Channel ID: 281173
  • Author: pmotyl
  • Access: Public
Zestaw 3 x Hewalex KS2100 TLP ACR, sterownik G422-P08 i podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 300l
  hewalex, solar, esp8266, nodemcu, collector, esp, boiler

Field 1 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 2 Chart
Zestawienie 300 pomiarów
Field 5 Chart
Zestawienie 1000 pomiarów
Histogram górnej strefy wody użytkowej
Histogram zasilania z kolektorów
Histogram dolnej strefy wody użytkowej
Schemat instalacji
Histogram chłodzenia/grzania przez kocioł