Stacja Meteo Pi w Niedźwiedziu k. Mszany Dolnej.

  • Channel ID: 252385
  • Author: mtalar
  • Access: Public
Dane rejestrowane przez moduł SenseHat i czujnik DS18B20+ na Raspberry Pi i LookO2. Projekt finansowany przez Fundację mBanku w ramach programu mPotęga i realizowany przez Szkołę Podstawową im. W. Orkana w Niedźwiedziu. Autor projektu - Marian Talar
  meteopi, niedzwiedz, mbank, mpotega
 More Information

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Channel Location