AirDust Monitor Sungai Buloh

Untuk mengkaji bahan pencemar udara di Sungai Buloh
  suhu, kelembapan, pms7003

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Channel Location