Projek Aplikasi Pemrograman

Pengukuran sensor menggunakan mikrokontroler ESP32 dan sensor DHT11
  temperatur, kelembaban, esp32, dht11

Field 1 Chart
Field 2 Chart