Hệ thống giám sát - cảnh báo cháy rừng sử dụng công nghệ thu phát LoRa

Truyền phát không dây sử dụng LoRa SX1278 RA 02
  esp32, lora ra-02

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Channel Status Updates