JAWORZNO Łukasiewicza 1

Pomiar PM1 - PM2.5 - PM10 - temperatura - ciśnienie - wilgotność.
  , pogoda, temperatura, ciśnienie, powietrze, zanieczyszczenie, smog, jaworzno

PM1
PM2.5
PM10
Field 4 Numeric Display
Field 5 Numeric Display
Field 6 Numeric Display
Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Channel Location