Trụ 1

Đề tài thủy canh hồi lưu trụ đứng
  iot, ton duc thang, smartfarm, vietnam, hochiminh

Field 1 Chart
Field 2 Chart
MỰC DINH DƯỠNG
BƠM DINH DƯỠNG