Cunit(Francoli,12 )

Amb l'ESP8266 i DHT22 i Reg Jardi i Reg Jardinera
  temperatura, humitat, reg jardi, reg jardinera

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Channel Location
Channel Status Updates
Field 4 Chart
Field 3 Chart