Cunit(Francoli,12 )

Amb l'ESP8266 i DHT22
  temperatura, humitat, caldera

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Channel Location
Channel Status Updates