čidlo 2

  • Channel ID: 104335
  • Author: drtomxxx
  • Access: Public
přenosné čidlo teploty a tlaku, zatím ve stádiu pokusu
  temperature, pressure, arduino, esp8266-01, i2c, bmp180, humidity, vcc, si7021

aktuální teplota
aktuální tlak
Field 1 Chart
Field 2 Chart
čidlo 2 - teplota & vlhkost
Field 3 Chart
Field 4 Chart
čidlo 2 - VCC 52 hodin