P.Off:0/1013s Errors: 600:600:600RSSI:-84:TSerr:8:TSc:0
2021-12-28 13:20:39 UTC

P.Off:0/312s Errors: 60:60:60RSSI:-86:TSerr:0:TSc:0
2021-12-28 13:08:48 UTC